Disclaimer

Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te geven. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Ondanks de zorg en aandacht waarmee wij de website samenstellen en onderhouden bestaat de mogelijkheid dat de getoonde informatie op enig moment niet meer compleet, actueel of accuraat is.

SKOA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de onmogelijkheid om onze website te raadplegen.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. SKOA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van deze websites.

Niets uit onze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKOA.

U kunt onze website anoniem raadplegen. SKOA verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Statistische informatie die van belang is voor de verbetering van onze website (zoals bezoekersaantallen, geraadpleegde artikelen e.d.) wordt wel verzameld.

Voor vragen en/of opmerkingen omtrent de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met de webredactie via website@skoa.nl.