Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus roept veel vragen op bij ouders, maar natuurlijk ook bij ons. Iedere dag vangen wij op onze locaties kinderen van 0-13 jaar op en we willen daarin geen enkel risico nemen.

Daarom volgen wij de officiële berichtgeving op de voet. Wij laten ons bij de te nemen maatregelen leiden door de adviezen en instructies van de GGD, het RIVM en de Rijksoverheid.

Sinds 12 maart 2020 zijn er nieuwe maatregelen van kracht om de verspreiding van het Coronavirus te bestrijden. Speciale aandacht was er voor het onderwijs waar vooralsnog ook de kinderopvang onder valt. Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, hoeft de kinderopvang niet te sluiten, echter de maatregelen zijn ook vandaag (13 maart) weer aangescherpt.

Welke richtlijnen volgt SKOA vanaf nu bij zieke kinderen

We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Kinderen kunnen gewoon naar de opvang blijven komen tenzij:

 • Je kind één van de onderstaande gezondheidsklachten heeft:
  • Loopneus
  • Keelpijn
  • Niezen
  • Licht hoesten
  • Verhoging (tot 38 graden) of koorts

Wij vragen ouders hierin een verantwoorde overweging te maken.

 • Er sprake is van een thuisisolatie van één of meerdere huisgenoten

Als je kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar de opvang komen.

Er is op dit moment geen sprake van een gezin dat in thuisisolatie is geplaatst. Als dat zich voordoet zullen we in nauw overleg met de GGD, bepalen wanneer je kind weer naar de opvang mag komen.

Gaan er locaties sluiten?

Het kabinet heeft voor kinderopvang specifieke maatregelen afgegeven. Zoals gezegd worden kinderopvang en onderwijs vooralsnog op gelijke voet gezet. Dit houdt in dat (pedagogisch) medewerkers thuisblijven als zij:

 • Niezen
 • Keelpijn hebben
 • Loopneus hebben
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden of koorts

Wij houden rekening met een toename van de ziekmeldingen van onze (pedagogisch) medewerkers, maar op dit moment is het sluiten van een locatie niet aan de orde.

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat locaties moeten sluiten. We houden de beroepskracht-kind ratio in de gaten, maar zullen als dat nodig is flexibel zijn in de groepssamenstelling. Hierin volgen wij onverminderd de richtlijnen van de GGD.

Als blijkt dat wij, in overleg met de GGD en het RIVM, toch moeten besluiten een locatie te sluiten, informeren wij alle betrokkenen zo snel mogelijk

Welke hygiënemaatregelen hebben we genomen?

De kinderopvang kent strikte hygiënevoorschriften en om besmetting van het Coronavirus te voorkomen volgen wij de extra voorschriften van de GGD en het RIVM. Posters van het RIVM hierover hebben wij op alle locaties opgehangen:

 • Was regelmatig je handen
 • Nies en hoest in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren tissues en zakdoekjes, gebruik deze éénmalig
 • Schud geen handen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen

Daarnaast

 • vervangen we op alle locaties, waar nog aanwezig, de handdoeken (textiel) voor papieren wegwerphanddoekjes
 • maken we deurklinken etc. vaker schoon
 • worden alle uitstapjes tot 31 maart opgeschort

Waar vind ik meer informatie

Voor alle gezondheidsvragen en vragen over corona neem je contact op met je huisarts en/of de GGD. De GGD heeft een speciale hulplijn ingesteld: 0800-1351.

Verder kun je deze websites raadplegen:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/coronavirus.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Speciaal voor kinderen:

https://www.nu.nl/coronavirus/6037068/zo-praat-je-met-je-kind-over-coronavirus-benadruk-wat-het-zelf-kan-doen.html

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5035696/coronavirus-covid-19-kinderen-corona-nederland-paniek-vragen

Naar het nieuwsoverzicht