Peuteropvang

Goede overgang naar de basisschool

De peuteropvang is een plek om te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Het programma bij de peuteropvang sluit goed aan bij de basisschool waardoor de overgang minder groot is.

Op de peuteropvang ontwikkelen en leren de kinderen spelenderwijs. Zij vergroten hun woordenschat, ontwikkelen motorische vaardigheden en groeien in sociaal opzicht. Zo ontwikkelen zij een sterke basis waarmee zij zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar de basisschool.

Voor- en vroegschoolse Educatie

Op onze peuteropvang locaties wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE): een programma dat de ontwikkeling van jonge kinderen extra stimuleert. VVE is gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE begint in de voorschoolse periode bij peuteropvang of kinderdagverblijf en loopt door in de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool.

Openingstijden vanaf 2020
Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de openingstijden van de peuteropvang.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt dat met ingang van 1 januari 2020 VVE-kinderen 16 uur per week de peuteropvang gaan bezoeken in plaats van 14 uur. Het aanbod van 16 uur per week is een wettelijke verplichting. 

Waarom een uitbreiding van 14 naar 16 uur
Onderzoek heeft aangetoond dat het aanbieden van VVE en werken met een programma een positieve bijdrage kan leveren aan de (taal)ontwikkeling van peuters. Dit draagt bij aan een goede overgang naar de basisschool. Het aanbieden van meer uren in de peuteropvang vergroot de kansen op een betere voorbereiding naar de basisschool. Pedagogisch medewerkers hebben meer tijd om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de kinderen. 
De peuteropvang locatie waar je kind naar toe gaat, is vanaf 1 januari 2020 ’s ochtends een half uur langer open.

Openingstijden
De nieuwe openingstijden vanaf 1 januari 2020 zie je in onderstaande link.
overzicht openingstijden Peuteropvang 2020

Het programma

Eén dagdeel op de peuteropvang bestaat naast vrij spel uit vaste onderdelen die structuur bieden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zowel individueel als in kleine groepjes te spelen. Daarnaast zijn er activiteiten op het gebied van knutselen, beweging, spelletjes en muziek, waarbij het plezier maar ook taalontwikkeling centraal staat. Ook heeft elke peuteropvang volop mogelijkheden om veilig buiten te spelen.

De groepen

Onze peuteropvang is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kinderen komen minimaal twee keer per week een ochtend of middag spelen. Een dagdeel is 4 uur. Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Tijdens schoolvakanties vastgesteld door het ministerie van OCW zijn de peuteropvang locaties gesloten.

In Alkmaar heeft SKOA 16 vestigingen, dus zit altijd in de buurt!

Specialist in Peuteropvang in Alkmaar

  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Goed voorbereid naar de basisschool
  • Nauwe samenwerking met het basisonderwijs
  • Spelenderwijs leren
  • 16 vestigingen in Alkmaar, dus altijd in de buurt!

Landelijk onderzoek naar kwaliteit van VVE in Nederland

Het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) is bezig met een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van VVE in Nederland. Zij hebben de opdracht gegeven aan de onderwijsinspectie om kwaliteitsmetingen in de Peuteropvang uit te voeren. Peuteropvang de Wegwijzer is hiervoor geselecteerd en in juni 2019 is er een kwaliteitsmeting afgenomen. Het volledige, en mooie rapport van de onderwijsinspectie lees je hier:
Definitief rapport vve nulmeting pov Wegwijzer

Kinderopvangtoeslag

In de volgende gevallen kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag:
– ben je alleenstaande werkende of studerende ouder
– ben je tweeverdiener
– studeren beide ouders
– studeert 1 van de ouders en werkt de andere ouder
– zit je in een inburgeringstraject
– zit je in een re-integratietraject via de gemeente of het UWV
Het maakt niet uit welke van bovenstaande situaties van toepassing is.

Bereken je kosten voor peuteropvang met de rekentool skoa.nl/rekentool

Wanneer je niet aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet dan kom je in aanmerking voor een subsidieplaats. Voor meer informatie neem contact op met de afdeling plaatsing, 0725147147, optie 1

 

foto buitenspelen

Direct aanmelden
Aanvragen rondleiding

SKOA werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hieronder vindt u hierover informatie.
informatie ouders samenwerking peuteropvang CJG 2020

Overzicht schoolvakanties en studiedagen