Peuteropvang

Goede overgang naar de basisschool

De peuteropvang is een plek om te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Het programma bij de peuteropvang sluit goed aan bij de basisschool waardoor de overgang minder groot is.

Op de peuteropvang ontwikkelen en leren de kinderen spelenderwijs. Zij vergroten hun woordenschat, ontwikkelen motorische vaardigheden en groeien in sociaal opzicht. Zo ontwikkelen zij een sterke basis waarmee zij zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar de basisschool.

Voor- en vroegschoolse Educatie

Op onze peuteropvang locaties wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE): een programma dat de ontwikkeling van jonge kinderen extra stimuleert. VVE is gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE begint in de voorschoolse periode bij peuteropvang of kinderdagverblijf en loopt door in de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool.

Het programma

Eén dagdeel op de peuteropvang bestaat naast vrij spel uit vaste onderdelen die structuur bieden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zowel individueel als in kleine groepjes te spelen. Daarnaast zijn er activiteiten op het gebied van knutselen, beweging, spelletjes en muziek, waarbij het plezier maar ook taalontwikkeling centraal staat. Ook heeft elke peuteropvang volop mogelijkheden om veilig buiten te spelen.

De groepen

Onze peuteropvang is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kinderen komen minimaal twee keer per week een ochtend of middag spelen. Een dagdeel is 3,5 uur. Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Tijdens schoolvakanties zijn de peuteropvang locaties gesloten.

In Alkmaar heeft SKOA 18 vestigingen, dus zit altijd in de buurt!

Specialist in Peuteropvang in Alkmaar

  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Goed voorbereid naar de basisschool
  • Nauwe samenwerking met het basisonderwijs
  • Spelenderwijs leren
  • 18 vestigingen in Alkmaar, dus altijd in de buurt!

Wet Kinderopvang

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Gezinnen waarin beide ouders / verzorgers werken, kunnen op basis van deze wet via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten krijgen.

foto buitenspelen

Aanmelden?

Aanmelden voor peuteropvang kan eenvoudig hier. 

Stichting Peuteropvang Alkmaar (SPA) wordt SKOA in 2018

In 2018 gaat Stichting Peuteropvang Alkmaar op in Stichting Kinderopvang Alkmaar. De reden hiervan is dat het voor subsidie vanuit de gemeente Alkmaar niet langer noodzakelijk is om een stichting te hebben die uitsluitend het doel heeft tot het exploiteren van peuterspeelzalen. Gemeente Alkmaar heeft deze eis voor subsidie herzien. We kunnen hierdoor de huidige structuur vereenvoudigen en in goed overleg met de ondernemingsraad van SKOA en SPA is ervoor gekozen om SKOA en SPA weer samen te voegen. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) verandert alleen de naam. In 2018 kunt u nog steeds rekenen op de peuteropvang zoals u van ons gewend bent.

Informatiebrief Jeugd maatschappelijk Werk VVE Peuteropvang
Overzicht schoolvakanties en studiedagen