Tussenschoolse Opvang

Wij verzorgen voor basisschool Kompas de tussenschoolse opvang. Dit gebeurt op de locaties, zodat de kinderen tussen de middag ook echt even uit de school zijn. SKOA zorgt ervoor dat je kind samen met andere kinderen in een veilige en prettige omgeving wordt opgevangen.

BSO KOmeet - kookcafe  

Ophalen

De jongste kinderen worden opgehaald uit de klas door een pedagogisch medewerker  en begeleidt naar de tso. De oudere kinderen mogen over het algemeen zelf naar de tso.

Gezellig samen eten

Op onze tso eten en drinken wij eerst gezamenlijk.
SKOA stimuleert gezond eten. Wij vragen je om de kinderen een lunchpakket mee te geven zonder snoep en zoete drankjes. Na de lunch bieden wij de kinderen fruit aan.

Na het eten is er nog tijd om te spelen. Wij stimuleren het buitenspelen en bewegingspelletjes. Indien het heel hard regent worden er binnen activiteiten aangeboden. Zo krijgt je kind weer frisse energie voor de schoolmiddag!

Wij werken met groepshulpen en pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (verplicht).  Al je vragen met betrekking tot je kind kun je richten tot de medewerkers.

Kosten
Kompas                                                             3,25 euro (12.00 tot 13.30 uur)

De tso valt helaas niet onder de Wet Kinderopvang, hierdoor is er geen recht op kinderopvangtoeslag.

Aanmelden

Gaat je kind naar Kompas?

Direct aanmelden