Tussenschoolse Opvang

Wij verzorgen voor basisscholen Lispeltuut, Nicolaas Beets, Kompas, Vlieger en Matthias de tussenschoolse opvang. Veelal gebeurt dit op een van onze locaties, zodat de kinderen tussen de middag ook echt even uit de school zijn. SKOA zorgt ervoor dat uw kind samen met andere kinderen in een veilige en prettige omgeving wordt opgevangen.

BSO KOmeet - kookcafe  

Ophalen

De jongste kinderen worden opgehaald uit de klas en door een pedagogisch medewerker  begeleidt naar de TSO. De oudere kinderen mogen over het algemeen zelf naar de TSO.

Gezellig samen eten

Op onze TSO eten en drinken wij eerst gezamenlijk.
SKOA stimuleert gezond eten. Wij vragen u om de kinderen een lunchpakket mee te geven zonder snoep en zoete drankjes. Na de lunch bieden wij de kinderen fruit aan.

Na het eten is er nog tijd om te spelen. Wij stimuleren het buitenspelen en bewegingspelletjes. Indien het heel hard regent worden er binnen activiteiten aangeboden. Zo krijgt uw kind weer frisse energie voor de schoolmiddag!

Wij werken met groepshulpen en pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (verplicht). Er wordt uitgegaan van een bezetting van vijftien kinderen per medewerker. Al uw vragen met betrekking tot uw kind kunt u richten tot de medewerkers.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de opvanglocatie en of u ook buitenschoolse opvang bij ons afneemt. Tussenschoolse opvang valt helaas niet onder de Wet Kinderopvang. De opzegtermijn van de TSO is 1 maand.

Aanmelden

Gaat uw kind naar basisschool Lispeltuut, Nicolaas Beets, Kompas, Vlieger of Matthias?
Dan kunt u uw kind aanmelden voor de tussenschoolse opvang via digiDUIF. U kunt met de inlogcode van de school inloggen op de TSO module.

Gaat uw kind naar de Lispeltuut en wilt u gebruik maken van zowel tussenschoolse als voor- of naschoolse opvang in Kindercentrum Kinderkroon? Stuurt u dan een email naar plaatsing@skoa.nl, dan maken wij het in orde voor u.

Heeft u nog vragen over de tussenschoolse opvang neemt dan contact met ons op via 072 – 5147147 of info@skoa.nl.