Algemene informatie

Wilt u weten of er plaats is voor uw kind op een van onze locaties of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via info@skoa.nl of 072 5147147

Kwaliteit en beleid

Als je met kinderen werkt is het handhaven en constant verbeteren van kwaliteit van groot belang. Stichting Kinderopvang Alkmaar werkt met verschillende protocollen om kwaliteit te waarborgen.
Op de website vindt u informatie over:

Heeft u vragen over het beleid met betrekking tot de locaties zelf, dan kunt u deze stellen aan onze pedagogisch medewerkers.

Opzegtermijn

Voor vermindering van dagdelen en voor het opzeggen van de opvang, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wilt u veranderingen doorgeven? Dit kan door een mutatieformulier in te vullen. Deze vindt u op de vestigingen. Ook kunt u een mail sturen naar plaatsing@skoa.nl.

Sluitingsdagen

De vestigingen van SKOA zijn gesloten op de nationale feestdagen (met uitzondering van 5 mei). Onze peuteropvangvestigingen zijn ook gesloten tijdens de schoolvakanties en studiedagen.