Algemene voorwaarden

Met de invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 zijn er landelijke algemene voorwaarden voor de kinderopvang opgesteld (Dagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang).

SKOA is, als lid van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, verplicht deze voorwaarden toe te passen.

Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016