Algemene voorwaarden

Met de invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 zijn er landelijke algemene voorwaarden voor de kinderopvang opgesteld (Dagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang).

SKOA is, als lid van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, verplicht deze voorwaarden toe te passen.