Interne klachtenprocedure

Elke dag zetten wij ons in voor professionele kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze kinderopvang. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over een medewerker, de handelswijze of de dienstverlening van SKOA. Je kunt de klacht aan SKOA doorgeven. Ook kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl

intern klachtenreglement 2020

Klachtenformulier

Vertel het ons

In de meeste gevallen kun je een klacht direct aangeven aan de medewerker van SKOA. Dit kan persoonlijk, schriftelijk of telefonisch. Ook kun je de clustermanager of regiomanager benaderen. Komt jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen door onderstaand formulier in te vullen. Onze klachtencoördinatoren zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Externe klachtenprocedure

Stichting Kinderdagopvang Alkmaar is aangesloten bij de geschillencommissie voor de kinderopvang. Dit is een onafhankelijk instelling die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Bij voorkeur kun je eerst zonder tussenkomst van SKOA, direct een klacht indienen bij het klachtenloket via:
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/