Oudercommissie

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij regelmatig ouderavonden met uiteenlopende thema’s. Daarnaast kunt u ook lid worden van de oudercommissie.

Denkt u met ons mee? Word lid van de oudercommissie!

Een actieve oudercommissie is in het belang van alle ouders en kinderen. Daarom zijn nieuwe leden voor de oudercommissies van harte welkom.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie wordt gevormd door een aantal enthousiaste ouders die het leuk vinden om actief betrokken te zijn bij ‘het wel en wee’ van SKOA. Zij behartigen de belangen van ouders en kinderen en zijn betrokken bij de organisatie van een aantal activiteiten. Als ouder in de oudercommissie denkt en adviseert u mee over allerlei beleidsmatige en praktische zaken zoals openingstijden, tarieven, voeding, pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid en adviseert u de directie hierover. Nuttig en belangrijk, voor u en natuurlijk uw kind(eren).

De directie moet de oudercommissie raadplegen voordat besluiten worden genomen over deze onderwerpen. Verder wordt tijdens het regelmatige overleg met de wijkmanager en teamcoördinator gesproken over de algemene gang van zaken op de vestiging.

Wist u trouwens dat het OC lidmaatschap:

  • Maar 6-8 uur per jaar van uw tijd vraagt
  • Ook in duo’s ingevuld kan worden (met uw partner)
  • Leuk, leerzaam en heel nuttig is
  • Ook zonder ervaring uitgevoerd kan worden
  • Gewaardeerd wordt! Door ouders, kinderen en SKOA

Info of aanmelden?

Meer informatie of aanmelden kan via oc@skoa.nl of neem contact op met Els Mulder op 072-5147147.