Plaatsingsbeleid

We weten dat niets onbelangrijk is als het gaat om de opvang van kinderen. We willen ze een veilige en uitdagende plek geven. En waar en per wanneer die plek er is, is voor iedereen belangrijk om te weten. Daarom streven we er bij SKOA naar om alle ingeschreven kinderen tijdig de aangevraagde opvang te kunnen bieden.

Soms kan dit niet direct, maar dan stellen wij alles in het werk om een passend alternatief te bieden. Daarbij houden wij de richtlijnen van ons plaatsingsbeleid aan die we beschrijven in deze brochure en we kijken wat er mogelijk is binnen onze organisatie.

Ons plaatsingsbeleid gaat over meer dan alleen de plaatsing, we omschrijven het hele proces vanaf de eerste informatie aanvraag, de inschrijving tot en met de beëindiging van de overeenkomst of de opvang.

Zo willen we inzicht geven in het totale proces, zodat zowel jullie als (toekomstige) ouders als ook onze medewerkers het vertrouwen hebben dat het plaatsingsproces zorgvuldig, eerlijk en efficiënt verloopt en weet waar hij of zij aan toe is.

We hebben een transparant plaatsingsbeleid dat de beschikbare plaatsen zo goed en eerlijk mogelijk verdeelt. Dat zowel jullie als ouders als onze medewerkers houvast en helderheid biedt. Maar ook zorgt voor een evenwichtige leeftijdsopbouw en continuïteit in de samenstelling van de groepen.

Wij zijn hierbij gebonden aan wet- en regelgeving (Wet Kinderopvang, met bijvoorbeeld regels over beroepskracht-kindratio).

Plaatsingsbeleid SKOA