Veiligheid

Bij ons staat de veiligheid van je kind voorop. Daarom werken wij volgens verschillende veiligheidsprotocollen.

Vierogenprincipe

Sinds 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor de dagopvang. Dit betekent dat medewerkers wettelijk niet meer alleen op de groep mogen staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren.

Het vierogenprincipe verkleint het risico op kindermishandeling in brede zin en seksueel misbruik. Ook kan er sneller en effectiever worden ingegrepen als een kind of een (pedagogisch) medewerkers iets overkomt. Het vierogenprincipe is voor ons dan ook een voorwaarde voor het bieden van een veilige leefomgeving.

De Brancheoganisatie Kinderopvang en BOinK hebben samen een boekje over het over het vierogenprincipe gemaakt. Lees het hier>>

Preventieve maatregelen

Naast het vierogenprincipe hanteren wij een aantal andere preventieve maatregelen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Deze maatregelen zijn samen omschreven in ons ‘vier ogen (-en oren) principe‘. Verder is er bij SKOA een ‘open aanspreekcultuur’. Dit betekent dat medewerkers zich vrij voelen om elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de kinderen. Medewerkers zijn hierin getraind.

Veilig vervoer

Voor het vervoer van kinderen van school naar de Buitenschoolse opvang, maken we gebruik van bussen van SKOA. Deze worden uiteraard regelmatig gekeurd. Onze chauffeurs zijn getraind in het veilig vervoeren van kinderen.  Wij hanteren de normen van Veilig Verkeer Nederland. Voor meer informatie kunt u het protocol opvragen via info@skoa.nl.