Raad van toezicht

Raad van toezicht SKOA
De raad van toezicht is toezichthouder met wettelijk omschreven taken, toegespitst op het toezichthouden. De raad van toezicht van SKOA bestaat uit 5 personen die ieder zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

De raad van toezicht hecht groot belang aan goed overleg met het personeel via de Ondernemingsraad.

        
Gerrit Valk,                                Christel Portegies
voorzitter                                   vice-voorzitter

       
Margriet Zondervan               Paul Jonker           
lid                                               lid    

Susanne Stoelinga SKOA Raad van toeizicht                            

Susanne Stoelinga
lid              

Dr. Gerrit Valk
is voorzitter van het Veteraneninstituut. Deze parttime-functie combineert hij met een aantal lidmaatschappen van raden van toezicht. Daarnaast vervult hij diverse taken in het kader van zijn adviesbureau Valk Advies.
Hij studeerde geschiedenis en publiceert op dit terrein met enige regelmaat. Van 1989 tot 2002 was hij lid van de Tweede Kamer.

Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht Basisscholen Present
Voorzitter raad van toezicht De Waerden
Lid raad van commissarissen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Voorzitter raad van toezicht Stedelijk Museum Alkmaar
Lid raad van toezicht ROC Horizoncollege
Voorzitter NIOZ haven BV

Margriet Zondervan
is sinds 2016 als manager verantwoordelijk voor de zorginkoop en het contractmanagement van jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen voor zeven gemeenten in de regio Alkmaar. Zij studeerde Pedagogiek en behaalde haar master verandermanagement en is ruim 20 jaar werkzaam in verschillende management functies o.a. in de kinderopvang, het onderwijs en de(ouderen)zorg. Binnen deze functies heeft zij ervaring opgedaan in wijkgericht werken, zelfsturing, zorginkoop, transitie en de begeleiding van reorganisaties.

Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Kapelkerk Alkmaar
Bestuurslid Wonen Plus

Christel Portegies
is sinds 2017 eigenaar van Portegies Van Zanten Consultancy. Vanuit dit bedrijf doet zij interim-opdrachten in de (semi-)publieke sector. De nadruk ligt op verandermanagement, stakeholdermanagement, HR management, (strategische positionering bij) reorganisatie/fusie/verzelfstandiging en “governance”.
Eerder was zij directeur-bestuurder van Stichting Cultuurcompagnie Noord Holland en wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Castricum. Ook was zij werkzaam bij de gemeente Amsterdam in de functie van bestuursadviseur van de wethouder Kunst en Cultuur.

Nevenfuncties:
Lid adviescommissie Cultuureducatie met Kwaliteit Kunstgebouw
Vice-voorzitter raad van toezicht Stedelijk Museum Alkmaar
Lid raad van toezicht Stichting Vrijescholen Ithaka
Vice-voorzitter raad van toezicht Esdégé-Reigersdaal

Paul Jonker
Sinds 1 januari 2018 werkzaam bij GGZ NHN als manager bedrijfsbureau. Ruime werkervaring opgedaan in een brede bedrijfsvoeringsportefeuille (financiën, vastgoed, ICT en P&O). De afgelopen 20 jaar werkzaam geweest binnen verschillende sectoren in financiële, management en controllers functies.

Susanne Stoelinga
Is werkzaam als adviseur in de staf van het Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend.
Sparringpartner van de directeur, het MT en het college van burgemeester en wethouders. Advisering onder andere op het gebied van strategie, financieel beleid, juridische vraagstukken, de diverse projecten en veranderde wet –en regelgeving binnen het het ruimtelijke domein.

Susanne heeft rechten gestuurd aan de Universiteit van Leiden en is daarnaast als MfN-registermediator geregistreerd.