Raad van toezicht

Raad van toezicht SKOA
De raad van toezicht is toezichthouder met wettelijk omschreven taken, toegespitst op het toezichthouden. De raad van toezicht van SKOA bestaat uit 5 personen die ieder zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

De raad van toezicht hecht groot belang aan goed overleg met het personeel via de Ondernemingsraad.

        
Gerrit Valk,                                Christel Portegies
voorzitter                                   vice-voorzitter

       
Margriet Zondervan               Paul Jonker           
lid                                               lid    

Susanne Stoelinga SKOA Raad van toeizicht                            

Susanne Stoelinga
lid              

functies en nevenactiviteiten leden raad van toezicht 2020

Rooster van aftreden en herkiesbaarheid Raad van Toezicht SKOA