Sociaal Medische Indicatie

Als in een gezin beide ouders (of een alleenstaande ouder) werk hebben dan kunnen zij aanspraak maken op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ook ouder(s) die studeren en studiefinanciering krijgen, of re-integreren naar werk, kunnen Kinderopvangtoeslag aanvragen. Als een alleenstaande ouder echter niet werkt, of een (of beide) ouder(s) in een gezin geen werk heeft, hebben zij geen recht op deze tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Toch kan het soms in het belang van een kind (of een ouder) zijn dat hij/zij wel gebruik kan maken van kinderopvang. Ouder(s) kunnen dan op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) een tegemoetkoming krijgen voor kinderopvangkosten vanuit de gemeente.

Wordt een SMI afgegeven dan betaalt SKOA (een deel van) de plek van het kind op de opvang vanuit een subsidie van de Gemeente Alkmaar. Ouders betalen wel een (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage. In sommige situaties kan voor deze bijdrage Bijzondere Bijstand aangevraagd worden; dat is als het inkomen van ouder(s) onder 120% van de bijstandsnorm ligt.

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.