Update Maatregelen Coronavirus 1 april 2020

Update 1 april 2020

We hebben gisteravond de persconferentie van de Rijksoverheid gezien waarin duidelijk is geworden dat de veiligheidsmaatregelen onveranderd van kracht blijven tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat wij na 6 april nog steeds alleen de noodopvang mogen verzorgen. Wij begrijpen de verlenging van de maatregelen, maar het is wel even slikken. Natuurlijk roept deze verlenging vragen op en wij proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wat betekent de verlening van de veiligheidsmaatregelen voor SKOA?
Dit betekent dat wij nog steeds alléén open zijn voor de noodopvang van de kinderen waarvan één van beide ouders één van de vitale beroepen heeft.

Wat betekent deze verlenging voor mijn kosten?

Gisteravond laat is door de brancheorganisaties bekend gemaakt dat de compensatieregeling evenredig verlengd wordt. Ouders krijgen hun eigen bijdrage dus ook voor de verlengde periode tot en met 28 april 2020 vergoed.

Wat moet ik doen met mijn factuur?
De facturen voor april zijn inmiddels verzonden. Op advies van de brancheorganisaties willen wij jullie dringend adviseren deze ook nu gewoon door te betalen. Jullie behouden namelijk alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur gewoon wordt betaald. De teruggave van de eigen bijdrage is op haar beurt gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als jullie de factuur als gebruikelijk betalen en kunnen jullie meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als wij weer regulier opengaan.

Wanneer kom ik aanmerking voor noodopvang?
Voor de zekerheid herhalen we link naar de lijst met vitale beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen .
Werkt één van beide ouders in één van de vitale beroepen en lukt het niet om de opvang van je kind zelf te regelen, dan kom je in aanmerking voor noodopvang.

Ik wil mijn kind(eren) aanmelden voor noodopvang, hoe doe ik dat?
Wil je gebruik maken van de noodopvang dan kun je je kind aanmelden via noodopvang@skoa.nl. Om de noodopvang in orde te kunnen maken hebben wij de volgende gegevens nodig:
• Naam kind(eren)
• Geboortedatum kind(eren)
• Vaste opvanglocatie
• Gewenste opvangdagen
Wij doen een dringend beroep op alle ouders om, daar waar mogelijk, de noodopvang tijdig aan te vragen.

Heb je opvang nodig, laat dit dan uiterlijk één werkdag van tevoren, vóór 12:00 uur weten.
Deze tijd hebben wij nodig om een goede personeelsplanning te kunnen maken zodat we een prettige en veilige omgeving voor de kinderen en de medewerkers kunnen waarborgen.

Wat moet ik doen als ik mijn kind(eren) breng?
Houd rekening met strengere veiligheids- en gezondheidsregels voor halen en brengen:
• Halen en brengen bij de deur. Wij zorgen dat er een medewerker is om je kind(eren) op te vangen of naar de deur te brengen. Wij zorgen ook voor zoveel mogelijk vertrouwde gezichten.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één persoon.
• We zorgen met elkaar voor 1,5 m afstand.
• Alleen kinderen en ouders zonder gezondheidsklachten mogen komen.
• Het afscheid is kort.

Wanneer mogen mijn kinderen niet naar de opvang komen?
• Als je kind één van onderstaande gezondheidsklachten heeft:
o Loopneus
o Keelpijn
o Niezen
o Licht hoesten
o Verhoging (tot 38 graden) òf koorts

• Als er sprake is van een thuisisolatie van één of meerdere huisgenoten omdat één of meerdere huisgenoten koorts heeft, benauwdheidsproblemen heeft of positief getest is.

Als je kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar de opvang komen.

Mijn kind komt toch niet naar de opvang, hoe geef ik dit aan jullie door?
Wanneer je kind door ziekte of vanwege een andere reden niet naar de noodopvang komt, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk, maar graag voor 7:30 uur op de opvangdag.
Je kunt dit doorgeven via noodopvang@skoa.nl of via 072-5147 147.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over noodopvang?
Voor informatie over noodopvang zijn wij van maandag t/m vrijdag van 7:00-13:00 bereikbaar via 072-5147147- optie 0.

Wat als mijn vraag er niet tussen staat?
Kijk dan op onze website voor een uitgebreide versie van de veel gestelde vragen of stel je vraag via ouderportaal@skoa.nl

Naar het nieuwsoverzicht