Vragen over deze vacature?

Ruth Hogendoorn
Personeelszaken

Pedagogisch medewerkers voor onze flexpool

Kinderen leren altijd en overal. Op hun eigen manier en tempo. Spelenderwijs en ontdekkend. We geven ze bij SKOA de ruimte om te ontdekken, ervaren en beleven. Soms nemen we ze bij de hand en doen we het samen. En soms laten we het kind zelf op ontdekking gaan. Ervaar, leer en groei. Wij zijn trots om met onze pedagogische kennis en ervaring kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct:

Pedagogisch medewerkers voor onze flexpool

voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderopvang en peuteropvang.

Werkdagen en werktijden:

Voor deze functie vragen wij een beschikbaarheid van drie tot vijf dagen in de week om in te vallen bij ziekte en verlof van de pedagogisch medewerkers. De werktijden liggen tussen 6.30-18.30 uur. Afhankelijk van je beschikbaarheid bieden we je, naast een nul-urencontract, een vast aantal uren van 12, 16 of 20 uur per week.

Werklocatie:

In deze functie ben je werkzaam op diverse locaties bij alle opvangvormen van SKOA. Dat betekent dat je ingezet kunt worden bij de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang maar ook bij de kinderopvang en peuteropvang.

Functie-inhoud voor bovenstaande vacatures (o.a.):

 • Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een prettige sfeer waarin kinderen zich veilig en op hun gemak voelen.
 • Je bent in staat een rijk en gevarieerd aanbod aan activiteiten te bedenken en aan te bieden.
 • Je hebt daarnaast oog voor het individuele kind en diens behoeften.
 • Je bent bereid de visie en het beleid van SKOA je eigen te maken en uit te dragen.
 • Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen vanuit het pedagogisch beleidsplan van SKOA.
 • Je bent in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor de locatie(s) m.b.t. het omgaan met materialen, hygiëne, etc.

Functie-eisen voor bovenstaande vacatures:

 • Je beschikt minimaal over een diploma PW-3 of een gelijkwaardig diploma en bij voorkeur ben je ook in het bezit van een VVE-certificaat Uk & Puk.
 • Je beschikt over taalniveau 3F Nederlands voor “spreken”.
 • Je hebt kennis van de geldende eisen ten aanzien van gezondheid en veiligheid.
 • Je bent in staat te werken in een zelfsturend team en zowel in teamverband als individueel te functioneren.
 • Je hebt een representatieve uitstraling.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden t.b.v. contacten met ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten basisschool, schooldirecteuren, collega’s, de clustermanager, de regiomanager, VVE coach en externe organisaties.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.

Deze vacatures zijn in eerste instantie voor de duur van 7 maanden met een mogelijkheid tot verlenging. Salariëring: schaal 6 volgens cao Kinderopvang

Ben jij de pedagogisch medewerker die flexibel, betrokken, enthousiast én stapelgek op kinderen is?

Stuur dan je motivatiebrief met cv naar Ruth Hoogendoorn, afdeling Personeelszaken, Kofschipstraat 10A, 1826 CG Alkmaar of per e-mail: r.hoogendoorn@skoa.nl