Puk homepagebanner 1 960x250

Voor- en vroegschoolse educatie

Ontwikkelingsgericht met VVE

In onze VVE peuteropvang bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) – een programma dat de ontwikkeling van jonge kinderen extra stimuleert en de overgang naar de basisschool makkelijker maakt.

Uk & Puk + Piramide

Peuters willen het liefst de hele dag spelen, spelen stimuleert de ontwikkeling. Aan pedagogisch medewerk(st)ers de taak om die ontwikkeling goed te begeleiden. Verschillende programma’s  bieden concrete handvatten voor een gerichte begeleiding en laten peuters spelenderwijs leren en zelf ontdekkingen doen.

Wij werken, in samenspraak met het basisonderwijs, met de programma’s Uk & Puk en Piramide. Beide programma’s voor peuters.

Het doel van Uk & Puk en Piramide is om kinderen vaardigheden bij te brengen die een soepele overgang naar de basisschool mogelijk maken. De taalontwikkeling staat daarbij voorop, maar ook de motorische, sociaal-emotionele ontwikkeling als wel een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod. Uk & Puk en Piramide werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters.

De speelse activiteiten doen een beroep op de actieve betrokkenheid van de kinderen en stimuleren hen om zelf ontdekkingen te doen. Tijdens de activiteiten krijgen de kinderen op een betekenisvolle manier taal aangeboden. De activiteiten passen goed in het dagritme van de peuteropvang of het kinderdagverblijf. De programma’s Uk & Puk sluiten goed aan bij de programma’s die in het basisonderwijs worden gebruikt en dragen bij aan een goede doorgaande ontwikkelingslijn van peuteropvang naar basisonderwijs.

Bij elk thema worden activiteiten gedaan zoals zingen,voorlezen, ontdekken, bewegen, en knutselen. Alle ouders ontvangen voor aanvang van een nieuw thema een themabrief, waarin staat wat er op de groep gebeurt. Bekijk hier een voorbeeld>>

Overgang naar de basisschool

Het aanbod van de voorschool (peuteropvang) sluit goed aan bij de vroegschool (groep 1 en 2) van de basisschool. Ook organiseren peuteropvang en basisschool regelmatig samen activiteiten. Zo zijn kinderen beter voorbereid om aan de basisschool te beginnen en is de overgang naar het basisonderwijs minder groot.

Voor wie?

Op een VVE Peuteropvang zitten kinderen met en zonder VVE indicatie. Kinderen met VVE indicatie worden door het consultatiebureau doorverwezen.

Kinderen met een VVE indicatie gaan 4 keer per week een dagdeel naar de peuteropvang. Kinderen zonder indicatie gaan minimaal 2 dagdelen per week.

Aanmelden

Meteen Inschrijven voor een VVE peuteropvang? Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

VVE Coaches

De kwaliteit van onze opvang hebben wij hoog in het vaandel staan. Als enige organisatie in Alkmaar zijn er VVE coaches bij ons werkzaam die in samenwerking met de pedagogisch medewerkers de kwaliteit van de VVE waarborgen en verhogen. Gemiddeld 1 x per week is de VVE coach op de vestiging. Zij ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij diverse VVE activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het werken met de pop Puk en de thema’s die horen bij het programma Ko-totaal;
  • Begeleiden bij toetsen, observeren en de overdracht;
  • Organiseren van overleg tussen VVE vestigingen en onderwijs (doorgaande ontwikkelingslijn);
  • Organiseren en begeleiden van activiteiten rondom ouderbetrokkenheid: kennismakingsgesprekken, nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders;
  • Ondersteunen en (planmatig) stimuleren bij de (taal)ontwikkeling van het kind.
VVE coaches van stichting kinderopvang Alkmaar

Onze VVE Coaches en VVE manager

Stichting Peuteropvang Alkmaar

Onze (VVE) peuteropvang zijn onderdeel van de Stichting Peuteropvang Alkmaar (SPA). SPA is een onafhankelijke stichting die Peuteropvang met VVE biedt in opdracht van de gemeente Alkmaar. SPA deelt de Raad van Toezicht en het bestuur van SKOA. Ook de ondersteunende diensten worden geleverd door SKOA.